Bike Routes VZZ Logo

Biciklističke rute

Toplička cikloturistička ruta

Na Dravsku rutu spaja se i Toplička cikloturistička ruta. Ruta povezuje Varaždin i Varaždinske Toplice, a u budućnosti je predviđeno povezivanje i sa Novim Marofom i Ludbregom.

Pročitajte više

Od dvorca do dvorca – cikloturistička ruta Varaždinske županije

Ruta Od dvorca do dvorca formirana je 2014. godine, a proteže se uz kružnu dionicu od Varaždina, preko Lepoglave do Trakošćana i dalje preko Cvetlina nazad do Varaždina. Biciklistička signalizacija postavljena je duž cijele staze, a staza je ucrtana i u on-line kartografski sustav putem kojeg je moguće preuzeti GPX datoteke za navigacijske uređaje, a koji pokazuje i sve važne podatke vezane za rutu, kao što su posebne točke interesa, duljina i visina staze, vrsta podloge i sl. Na ruti su postavljena dva samouslužna servisna stupa – u Varaždinu te kod Hotela Trakošćan. Cilj ove rute je povezati rekreaciju sa kulturno-povijesnim, prirodnim i geomorfološkim znamenitostima područja Varaždinske županije.

Pročitajte više

R03 državna biciklistička ruta u Varaždinskoj županiji – Dravska ruta

Ova je Dravska ruta nastavak Mura-Drava Bike Dravske rute od Varaždina, preko Ludbrega, sve do Velikog Bukovca, a s ciljem povezivanja sa Koprivničko-križevačkom županijom, odnosno sa EuroVelo rutom koja prolazi onuda (EuroVelo 13 Ruta željezne zavjese / u Hrvatskoj Dravska ruta (granica Slovenije –Varaždin – Hlebine – Donji Miholjac – granica Mađarske) te sa Ludbreškom biciklističkom rutom koja će biti izgrađena tijekom 2017. godine). Staza je ukupne dužine 36,5 km te je cijelom svojom dužinom označena biciklističkom signalizacijom i ucrtana u on-line kartografski sustav putem kojeg je moguće preuzeti GPX datoteke za navigacijske uređaje.

Pročitajte više

R02 biciklistička ruta u Varaždinskoj županiji – Dravska – Mura-Drava Bike ruta

Duljina biciklističke rute R02 iznosi 33,7 km. Dio od 3,8 km R02 rute se stapa s R01 Dravskom rutom te se u analizi stanja koristi njezina dužina do mjesta stapanja s R01 Dravskom rutom. Cijelom dionicom rute, kolnik odnosno makadamski put je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam. Od ukupne duljine R02 biciklističke rute, otprilike je 16,7 km (49,5%) rute popraćeno makadamskim putom, a 16,8 km (50,5%) rute prometuje po kolniku na kojemu nema biciklističkih staza odnosno traka.

Pročitajte više

R01 državna biciklistička ruta u Varaždinskoj županiji – Dravska – Mura-Drava Bike ruta

Dravska ruta sufinancirana je kroz projekt Mura-Drava Bike u sklopu kojeg je organizirana infrastruktura potpornih usluga kao što su signalizacija, biciklistička odmorišta, Bike&Bed smještaj, GPS navigacija, educirana su i licencirana tri biciklistička vodiča te je odrađena promocija na turističkom tržištu. Dravska biciklistička staza, koja ima međunarodnu oznaku R1, spaja vožnju kroz prirodu, ali i urbano okruženje, a po prirodnim ljepotama i kulturnoj raznolikosti jedna je od najljepših biciklističkih staza u Europi.

Pročitajte više