Bike Routes VZZ Logo

Biciklističke rute

Toplička cikloturistička ruta

Na Dravsku rutu spaja se i Toplička cikloturistička ruta. Ruta povezuje Varaždin i Varaždinske Toplice, a u budućnosti je predviđeno povezivanje i sa Novim Marofom i Ludbregom.

 

Kroz cijelu stazu postavljena je biciklistička signalizacija, označene su posebne točke interesa (POI -pointofinterest) te je ucrtana u on-line kartografski sustav putem kojeg je moguće preuzeti GPX datoteke za navigacijske uređaje. Kompletan mapping sustav je integriran u web stranice TZ Varaždinske županije i kroz njega su dostupni svi važni podaci vezani za rutu, kao što su posebne točke interesa (kulturne znamenitosti, odmorišta, Bike&bed smještaj, servisi bicikala, duljina i visina staze, vrsta podloge i sl.).

 

Duljina cikloturističke rute iznosi 16 km. Cijelom dionicom rute, kolnik je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam. Od ukupne duljine Topličke cikloturističke rute s gore navedenim smjerom, 6,6 km (41%) rute popraćeno je biciklističkom trakom/stazom, a 9,4 km (59%) rute nema odgovarajuću biciklističku infrastrukturu na kolniku.

 

U smjeru Varaždin – Varaždinske Toplice, ruta je označena s 10 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturista od polazišne do završne točke rute. Toplička ruta ima 3 posebne signalizacijske oznake, kojima su prigodno označeni ugostiteljski objekti koji se nalaze na navedenoj ruti. Također se na ruti nalazi 5 signalizacijskih oznaka biciklističke trake.

 

U smjeru Varaždinske Toplice – Varaždin, ruta je označena s 6 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturista od polazišne do završne točke rute. Toplička ruta ima 3 posebne signalizacijske oznake, kojima su prigodno označeni ugostiteljski objekti koji se nalaze na navedenoj ruti. Također, na ruti se nalazi 8 signalizacijskih oznaka biciklističke trake.

Od dvorca do dvorca – cikloturistička ruta Varaždinske županije

Ruta Od dvorca do dvorca formirana je 2014. godine, a proteže se uz kružnu dionicu od Varaždina, preko Lepoglave do Trakošćana i dalje preko Cvetlina nazad do Varaždina. Biciklistička signalizacija postavljena je duž cijele staze, a staza je ucrtana i u on-line kartografski sustav putem kojeg je moguće preuzeti GPX datoteke za navigacijske uređaje, a koji pokazuje i sve važne podatke vezane za rutu, kao što su posebne točke interesa, duljina i visina staze, vrsta podloge i sl. Na ruti su postavljena dva samouslužna servisna stupa – u Varaždinu te kod Hotela Trakošćan. Cilj ove rute je povezati rekreaciju sa kulturno-povijesnim, prirodnim i geomorfološkim znamenitostima područja Varaždinske županije.

 

Duljina biciklističke rute Od dvorca do dvorca iznosi 85,6 km. Cijelom dionicom rute u oba smjera, kolnik je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam.

 

U smjeru Varaždin – Nova VesPetrijanečka – Donje Ladanje – Donja Voća – Cvetlin – Trakošćan – Lepoglava – Klenovnik – Donje Ladanje – Nova VesPetrijanečka –Varaždin, ruta je označena s 27 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute.

 

U smjeru Varaždin – Nova VesPetrijanečka – Donje Ladanje – Klenovnik – Lepoglava – Trakošćan – Cvetlin – Donja Voća – Donje Ladanja – Nova VesPetrijanečka –Varaždin, ruta je označena s 17 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute.

R03 državna biciklistička ruta u Varaždinskoj županiji – Dravska ruta

Ova je Dravska ruta nastavak Mura-Drava Bike Dravske rute od Varaždina, preko Ludbrega, sve do Velikog Bukovca, a s ciljem povezivanja sa Koprivničko-križevačkom županijom, odnosno sa EuroVelo rutom koja prolazi onuda (EuroVelo 13 Ruta željezne zavjese / u Hrvatskoj Dravska ruta (granica Slovenije –Varaždin – Hlebine – Donji Miholjac – granica Mađarske) te sa Ludbreškom biciklističkom rutom koja će biti izgrađena tijekom 2017. godine). Staza je ukupne dužine 36,5 km te je cijelom svojom dužinom označena biciklističkom signalizacijom i ucrtana u on-line kartografski sustav putem kojeg je moguće preuzeti GPX datoteke za navigacijske uređaje.

 

Duljina biciklističke rute R03 iznosi 39,6 km. Cijelom dionicom rute, kolnik je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam.

 

U smjeru Varaždin – Mali Bukovec ruta je označena s 19 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute. Također, na ruti se nalazi 11 signalizacijskih oznaka biciklističke trake, kao i 3 signalizacijske oznake za prestanak biciklističke trake. Od ukupne duljine rute, otprilike je 23,7 km (60%) rute popraćeno biciklističkom trakom/stazom, a 15,9 km (40%) rute nema odgovarajuću biciklističku infrastrukturu na kolniku.

 

U smjeru Mali Bukovec – Varaždin ruta je obilježena s 13 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturista od polazišne do završne točke rute. Također, na ruti se nalazi 19 signalizacijskih oznaka biciklističke trake, kao i 2 signalizacijske oznake za prestanak biciklističke trake. Od ukupne duljine rute, otprilike je 24,34 km (61%) rute popraćeno biciklističkom trakom/stazom, a 15,26 km (39%).

 

 

R02 biciklistička ruta u Varaždinskoj županiji – Dravska – Mura-Drava Bike ruta

Duljina biciklističke rute R02 iznosi 33,7 km. Dio od 3,8 km R02 rute se stapa s R01 Dravskom rutom te se u analizi stanja koristi njezina dužina do mjesta stapanja s R01 Dravskom rutom. Cijelom dionicom rute, kolnik odnosno makadamski put je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam. Od ukupne duljine R02 biciklističke rute, otprilike je 16,7 km (49,5%) rute popraćeno makadamskim putom, a 16,8 km (50,5%) rute prometuje po kolniku na kojemu nema biciklističkih staza odnosno traka.

 

U smjeru Varaždin – Brezje Dravsko ruta je obilježena s 11 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute. Na R02 ruti se također nalaze 4 signalizacijske oznake R01 biciklističke rute koje cikloturiste obavještavaju u kojoj je poziciji ruta R02 u odnosu skretanje za odmorište R01 biciklističke rute, jezero Ormož, mjesta Brezje Dravsko i Donje Vratno te usmjeravanje prema gradu Varaždinu i Sloveniji.

 

U smjeru Brezje Dravsko – Varaždin ruta je obilježena s 12 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute. Na R02 ruti se također nalaze 2 signalizacijske oznake R01 biciklističke rute koje cikloturiste obavještavaju u kojoj je poziciji ruta R02 u odnosu na skretanje za odmorište R01 biciklističke rute te mjesta Brezje Dravsko i Donje Vratno.

 

Na ovoj se ruti predlaže postavljanje dodatne signalizacije desnog skretanja za navedenu cikloturističku rutu iz smjera Varaždina – Brezje Dravsko (GPS koordinate: 46.32553, 16.33867) prije mosta kojim se prelazi dravski kanal.

R01 državna biciklistička ruta u Varaždinskoj županiji – Dravska – Mura-Drava Bike ruta

Dravska ruta sufinancirana je kroz projekt Mura-Drava Bike u sklopu kojeg je organizirana infrastruktura potpornih usluga kao što su signalizacija, biciklistička odmorišta, Bike&Bed smještaj, GPS navigacija, educirana su i licencirana tri biciklistička vodiča te je odrađena promocija na turističkom tržištu. Dravska biciklistička staza, koja ima međunarodnu oznaku R1, spaja vožnju kroz prirodu, ali i urbano okruženje, a po prirodnim ljepotama i kulturnoj raznolikosti jedna je od najljepših biciklističkih staza u Europi. Naime, budući da velik dio rute prolazi i kroz Varaždinsku županiju, na stazi postoji mogućnost razgledavanja različitih kulturnih i prirodnih znamenitosti koje se nalaze u blizini biciklističkih staza, uz bogatu gastro i eno ponudu (Dvorac Križovljangrad na Cestici, Arboretum Opeka na Vinici, lovište Zelendvor, grad Varaždin sa muzejima i Starim gradom, Dravska park šuma i slično). Staza prolazi po uređenim biciklističkim stazama, a manje lokalnim cestama sa smanjenim prometom, od graničnog prijelaza Dubrava Križovljanska do Varaždina, gdje prelazi u Međimursku županiju. Po cijeloj dužini, staza je označena biciklističkom signalizacijom, označene su POI točke, poput smještaja, gastro i eno ponude, prirodnih i kulturnih znamenitosti, sportskih sadržaja te servisnih informacija. Tiskane su biciklističke karte sa svim potrebnim informacijama te je izrađen on-line kartografski sustav sa mogućnošću preuzimanja GPX datoteka za navigacijske uređaje (lokacije su grupirane u glavne kategorije i sadržane su u zasebnim GPI datotekama). Staza je primjerena za sve rekreativne bicikliste, a zbog različitih vrsta podloga preporučljiva je upotreba treking ili brdskih bicikla.

 

Duljina biciklističke rute R01 iznosi 26,6 km. Cijelom dionicom rute, kolnik je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam.

 

U smjeru Varaždin – Dubrava Križovljanska ruta je obilježena sa 6 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute. Također, na ruti se nalazi 17 signalizacijskih oznaka biciklističke trake, kao i 4 signalizacijske oznake za prestanak biciklističke trake. Od ukupne duljine R01 biciklističke rute, 19,52 km (73,4%) rute popraćeno je biciklističkom trakom/stazom, a 7.082 km (26,6%) rute nema odgovarajuću biciklističku infrastrukturu na kolniku.

 

U smjeru Dubrava Križovljanska – Varaždin ruta je obilježena sa 9 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode biciklista od polazišne do završne točke rute. Također, na ruti se nalazi 18 signalizacijskih oznaka biciklističke trake, kao i 2 signalizacijske oznake za prestanak biciklističke trake. Od ukupne duljine R01 biciklističke rute s prethodno navedenim smjerom, 22,5 km (85%) rute popraćeno je biciklističkom trakom/stazom, a 4,1 km (15%) rute nema odgovarajuću biciklističku infrastrukturu na cestovnom kolniku.

 

Na R01 biciklističkoj ruti postoje 2 odmorišta za cikloturiste koja su označena odgovarajućom signalizacijom. Prvo odmorište (u mjestu Svibovec Podravski) nalazi se 11,5 km od početka rute (nakon 7,7 km od početka rute dolazi se do skretanja s rute, a nakon narednih 3,8 km udaljenosti do odmorišta). Drugo odmorište (mjesto Veliki Lovrečan) nalazi se na 15,5 km udaljenosti od točke skretanja s D2 ceste koje vodi do prvog odmorišta.

 

Na R01 biciklističkoj ruti postoje tri cikloturističke karte. Prva se nalazi u gradu Varaždinu (raskrižje Optujske ulice i Ul.Gustava Krkleca), druga se nalazi kod odmorišta u mjestu Svibovec Podravski, a treća u mjestu Brezje Dravsko.