Bike Routes VZZ Logo

Biciklističke rute

R02 biciklistička ruta u Varaždinskoj županiji – Dravska – Mura-Drava Bike ruta

    Duljina biciklističke rute R02 iznosi 33,7 km. Dio od 3,8 km R02 rute se stapa s R01 Dravskom rutom te se u analizi stanja koristi njezina dužina do mjesta stapanja s R01 Dravskom rutom. Cijelom dionicom rute, kolnik odnosno makadamski put je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam. Od ukupne duljine R02 biciklističke rute, otprilike je 16,7 km (49,5%) rute popraćeno makadamskim putom, a 16,8 km (50,5%) rute prometuje po kolniku na kojemu nema biciklističkih staza odnosno traka.

    U smjeru Varaždin – Brezje Dravsko ruta je obilježena s 11 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute. Na R02 ruti se također nalaze 4 signalizacijske oznake R01 biciklističke rute koje cikloturiste obavještavaju u kojoj je poziciji ruta R02 u odnosu skretanje za odmorište R01 biciklističke rute, jezero Ormož, mjesta Brezje Dravsko i Donje Vratno te usmjeravanje prema gradu Varaždinu i Sloveniji.

    U smjeru Brezje Dravsko – Varaždin ruta je obilježena s 12 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute. Na R02 ruti se također nalaze 2 signalizacijske oznake R01 biciklističke rute koje cikloturiste obavještavaju u kojoj je poziciji ruta R02 u odnosu na skretanje za odmorište R01 biciklističke rute te mjesta Brezje Dravsko i Donje Vratno.

    Na ovoj se ruti predlaže postavljanje dodatne signalizacije desnog skretanja za navedenu cikloturističku rutu iz smjera Varaždina – Brezje Dravsko (GPS koordinate: 46.32553, 16.33867) prije mosta kojim se prelazi dravski kanal.