Bike Routes VZZ Logo

Biciklističke rute

Toplička cikloturistička ruta

    Na Dravsku rutu spaja se i Toplička cikloturistička ruta. Ruta povezuje Varaždin i Varaždinske Toplice, a u budućnosti je predviđeno povezivanje i sa Novim Marofom i Ludbregom.

    Kroz cijelu stazu postavljena je biciklistička signalizacija, označene su posebne točke interesa (POI -pointofinterest) te je ucrtana u on-line kartografski sustav putem kojeg je moguće preuzeti GPX datoteke za navigacijske uređaje. Kompletan mapping sustav je integriran u web stranice TZ Varaždinske županije i kroz njega su dostupni svi važni podaci vezani za rutu, kao što su posebne točke interesa (kulturne znamenitosti, odmorišta, Bike&bed smještaj, servisi bicikala, duljina i visina staze, vrsta podloge i sl.).

    Duljina cikloturističke rute iznosi 16 km. Cijelom dionicom rute, kolnik je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam. Od ukupne duljine Topličke cikloturističke rute s gore navedenim smjerom, 6,6 km (41%) rute popraćeno je biciklističkom trakom/stazom, a 9,4 km (59%) rute nema odgovarajuću biciklističku infrastrukturu na kolniku.

    U smjeru Varaždin – Varaždinske Toplice, ruta je označena s 10 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturista od polazišne do završne točke rute. Toplička ruta ima 3 posebne signalizacijske oznake, kojima su prigodno označeni ugostiteljski objekti koji se nalaze na navedenoj ruti. Također se na ruti nalazi 5 signalizacijskih oznaka biciklističke trake.

    U smjeru Varaždinske Toplice – Varaždin, ruta je označena s 6 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturista od polazišne do završne točke rute. Toplička ruta ima 3 posebne signalizacijske oznake, kojima su prigodno označeni ugostiteljski objekti koji se nalaze na navedenoj ruti. Također, na ruti se nalazi 8 signalizacijskih oznaka biciklističke trake.