Bike Routes VZZ Logo

Cikloturizam Varaždinske županije

Obzirom na atraktivan okoliš, bogatu kulturno-povijesnu baštinu, povoljnu klimu te mnoštvo cesta s manjim intenzitetom prometa, Varaždinska županija je prepoznala cikloturizam kao važan segment u razvoju turističkog proizvoda. Osim turističkog, razvoj cikloturizam donosi i druge prednosti, od razvoja lokalne ekonomije, pozitivnog utjecaja na cjelokupno gospodarstvo i društvo, smanjenje onečišćenja, do direktnog pozitivnog utjecaja na zdravlje čovjeka.

Kao što smo već naveli, potpora u ostvarenju razvoja cikloturizma je u bogatim prirodnim predjelima izrazite očuvanosti, od parkova, očuvane kulturne baštine, perivoja, planina, pa sve do špilja i rijeka. Svjesni činjenice da turistima osim prirode želimo ponuditi cjelokupan i zaokružen turistički proizvod, Županija ulaže u potpornu infrastrukturu kako bi to ostvarila.

Ministarstvo turizma je također prepoznalo važnost razvoja cikloturizma u Varaždinskoj županiji te je Županiji odobrila projekt na temelju Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini kojeg provodi u suradnji sa Turističkom zajednicom Varaždinske županije. Navedenim Programom sufinancirala se izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma na području Županije kojim je obuhvaćena analiza postojećeg stanja cikloturizma, standardi i vizija razvoja te projekti koje želimo realizirati do 2020. godine. Također, Županija je izradila i Idejni projekt ruta kojim je definiran konkretan položaj novih ruta te opravdan prijedlog njihovog položaja. Idejnim projektom za svaku rutu su definirane detaljne informacije poput stanja na rutama, uređenost, povezanost, dužina, podloga, kategorije, opis rute. Osim postojećih i označenih ruta, definiran je prijedlog tzv. idejnih ruta, koje u skladu sa već postojećim čine biciklističku mrežu na području cijele županije.

Na području Varaždinske županije formirane su četiri cestovne i jedna na pola offroad, a pola cestovna biciklistička ruta. Navedene biciklističke rute Varaždinske županije mogu se podijeliti na glavne biciklističke rute R01 i R03 (R01 u smjerovima grad Varaždin – Dubrava Križovljanska, R03 u smjerovima grad Varaždin – Mali Bukovec) te RO2 ruta koja je djelomično offroad.

Dio mreže također čine i dvije županijske rute, rutom Od dvorca do dvorca možete upoznati kulturne i povijesne znamenitosti Županije, a Topličkom rutom možete doći u grad Varaždinske Toplice gdje se nalaze najstarije termalne toplice u Hrvatskoj i arheološke iskopine rimskog termalnog kupališta.

U gradu Varaždinu sa zapadne strane kroz Sloveniju (grad Maribor) prolazi EuroVelo 9 biciklistička ruta, a sa istočne strane EuroVelo 13 ruta koja se uz Slovensko-Mađarsku granicu spušta kroz Međimursku županiju te u neposrednoj blizini Općine Mali Bukovec nastavlja dalje prema gradu Koprivnici.

Također, na internetskoj stranici www.bike-routes-vzz.com i mobilnoj aplikaciji „Varazdin Bike Routes“ možete saznati sve informacije o navedenim rutama, sa točkama od interesa, slikama, turističkim atrakcijama i manifestacijama, smještajnim kapacitetima, rent-a-bike lokacijama, lokacijama o servisima za bicikle. Putem navedenih medija možete saznati i ponudu cikloturističkih izleta.

Vožnjom biciklističkim stazama u Varaždinskoj županiji, cikloturist upoznaje kulturne i povijesne znamenitosti kroz očuvani okoliš i poljoprivredna područja na kojima se razvija kamping i agroturizam, kroz vinograde koji u kušaonicama pružaju mogućnost uživanja u dobrim vinima i gastronomskoj ponudi, kroz Varaždinske Toplice s ponudom suvremenog wellness i lječilišnog programa, pa sve do Kalnika i Ivanščice sa svojim planinarskim stazama i konačno do samog Varaždina, grada baroka, cvijeća i bicikla, u kojem se sve rute isprepliću.

Najnovije novostiSve novosti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu za 2020. godinu

Varaždinska županija 11. svibnja je predstavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu za 2020. godinu s ciljem unapređenja i razvoja turizma na području županije u vidu povećanja broja noćenja, kvalitete usluge i sadržajnosti turističkih proizvoda, produljenje sezone, registracije novih smještanih kapaciteta i drugo.

Posebna stavka prihvatljivih troškova je ulaganje u cikloturističku ponudu (poput spremišta, stalka za bicikle i slično), a koje ima uporište u standardu za razvoj cikloturističke ponude i usluge na području Varaždinske županije pod nazivom Cyclist Welcome Quality standard.

Pročitajte više

Županija na dva kotača

Turistička zajednica Varaždinske županije i Varaždinska županija, u sklopu Dana Varaždinske županije, 16. rujna organiziraju biciklijadu zanimljivog naziva Županija na dva kotača.

Za tu priliku pripremljene su četiri kružne rute: LudbreškaVaraždinsko-topličkaNovomarofska i Ivanečko-lepoglavska,  koje povezuju 6 gradova i brojne općine u Varaždinskoj županiji, a sve s ciljem promocije postojećih i budućih cikloruta, koje su dio projekta razvoja cikloturističke mreže.

Pročitajte više

Biciklističke rute Varaždinske županije pozadinska slika

Biciklističke rute Varaždinske županije

    O projektu

    Varaždinska županija prijavila je projekt Biciklistička ruta Varaždinske županije na javni poziv Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini te je isti odobren.
    Opći cilj ovog projekta je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.