Bike Routes VZZ Logo

Biciklističke rute

Velika-Mala Cikloturistička ruta

  Prema operativnom planu razvoja cikloturizma Varaždinske županije jedan od projektnih prijedloga je ostvarivanje veće povezanosti kroz stvaranje mreže županijskih biciklističkih ruta.

  Pristupilo se izradi dokumenta pod nazivom “Idejni projekt biciklističkih ruta na području Varaždinske županije” u sklopu kojeg se planski mapiralo, trasiralo i detaljiziralo “neoznačene” biciklističke rute prema radnim nazivima “Vanjska”, “Horizontalna”, “Vertikalna 1” i “Vertikalna 2”.

  Ranije označene rute zajedno s neoznačenim tvore funkcionalnu mrežu županijskih biciklističkih ruta, kojima je pristup omogućen iz svih pravca i čime je ostvarena međudržavna, međužupanijska i unutaržupanijska povezanost.

  Razvoj cikloturizma na području Varaždinske županije temeljem programa Ministarstva turizma usmjeren je 2019. godine prema izradi prometnog elaborata te opremanje Vanjske biciklističke rute obostranom prometnom signalizacijom.

  Navedena ruta potom dobiva turistički naziv Velika-Mala ruta i osmišljena je kao temelj međužupanijske te međudržavne povezanosti iz razloga što ista polazi i povezuje krajnji istok, zapad i jug županije. Velika-Mala ruta je dobila naziv prema mjestima iz kojih biciklistička ruta polazi, radi se o Velikom Lovrečanu na zapadnom te o Malom Bukovcu na krajnje istočnom dijelu Varaždinske županije.

  Velika-Mala ruta profil nadmorske visine

  Tablični prikaz pojedinosti Velike-Male rute s obzirom na profil nadmorske visine:

  Iz navedene tablice se može zaključiti da kroz cijelu rutu na svakih 4.35 km ravnog predjela ili nizbrdice, dolazi 1.58 km uspona, u prosjeku s 3.73 % nagiba. Mogućnost pogreške ovog izračuna nije veća od 5.6 % u odnosu na ukupnu dužinu rute.