Bike Routes VZZ Logo

Biciklističke rute

R01 državna biciklistička ruta u Varaždinskoj županiji – Dravska – Mura-Drava Bike ruta

  Dravska ruta sufinancirana je kroz projekt Mura-Drava Bike u sklopu kojeg je organizirana infrastruktura potpornih usluga kao što su signalizacija, biciklistička odmorišta, Bike&Bed smještaj, GPS navigacija, educirana su i licencirana tri biciklistička vodiča te je odrađena promocija na turističkom tržištu. Dravska biciklistička staza, koja ima međunarodnu oznaku R1, spaja vožnju kroz prirodu, ali i urbano okruženje, a po prirodnim ljepotama i kulturnoj raznolikosti jedna je od najljepših biciklističkih staza u Europi.

  Naime, budući da velik dio rute prolazi i kroz Varaždinsku županiju, na stazi postoji mogućnost razgledavanja različitih kulturnih i prirodnih znamenitosti koje se nalaze u blizini biciklističkih staza, uz bogatu gastro i eno ponudu (Dvorac Križovljangrad na Cestici, Arboretum Opeka na Vinici, lovište Zelendvor, grad Varaždin sa muzejima i Starim gradom, Dravska park šuma i slično). Staza prolazi po uređenim biciklističkim stazama, a manje lokalnim cestama sa smanjenim prometom, od graničnog prijelaza Dubrava Križovljanska do Varaždina, gdje prelazi u Međimursku županiju. Po cijeloj dužini, staza je označena biciklističkom signalizacijom, označene su POI točke, poput smještaja, gastro i eno ponude, prirodnih i kulturnih znamenitosti, sportskih sadržaja te servisnih informacija. Tiskane su biciklističke karte sa svim potrebnim informacijama te je izrađen on-line kartografski sustav sa mogućnošću preuzimanja GPX datoteka za navigacijske uređaje (lokacije su grupirane u glavne kategorije i sadržane su u zasebnim GPI datotekama). Staza je primjerena za sve rekreativne bicikliste, a zbog različitih vrsta podloga preporučljiva je upotreba treking ili brdskih bicikla.

  Duljina biciklističke rute R01 iznosi 26,6 km. Cijelom dionicom rute, kolnik je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam.

  U smjeru Varaždin – Dubrava Križovljanska ruta je obilježena sa 6 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute. Također, na ruti se nalazi 17 signalizacijskih oznaka biciklističke trake, kao i 4 signalizacijske oznake za prestanak biciklističke trake. Od ukupne duljine R01 biciklističke rute, 19,52 km (73,4%) rute popraćeno je biciklističkom trakom/stazom, a 7.082 km (26,6%) rute nema odgovarajuću biciklističku infrastrukturu na kolniku.

  U smjeru Dubrava Križovljanska – Varaždin ruta je obilježena sa 9 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode biciklista od polazišne do završne točke rute. Također, na ruti se nalazi 18 signalizacijskih oznaka biciklističke trake, kao i 2 signalizacijske oznake za prestanak biciklističke trake. Od ukupne duljine R01 biciklističke rute s prethodno navedenim smjerom, 22,5 km (85%) rute popraćeno je biciklističkom trakom/stazom, a 4,1 km (15%) rute nema odgovarajuću biciklističku infrastrukturu na cestovnom kolniku.

  Na R01 biciklističkoj ruti postoje 2 odmorišta za cikloturiste koja su označena odgovarajućom signalizacijom. Prvo odmorište (u mjestu Svibovec Podravski) nalazi se 11,5 km od početka rute (nakon 7,7 km od početka rute dolazi se do skretanja s rute, a nakon narednih 3,8 km udaljenosti do odmorišta). Drugo odmorište (mjesto Veliki Lovrečan) nalazi se na 15,5 km udaljenosti od točke skretanja s D2 ceste koje vodi do prvog odmorišta.

  Na R01 biciklističkoj ruti postoje tri cikloturističke karte. Prva se nalazi u gradu Varaždinu (raskrižje Optujske ulice i Ul.Gustava Krkleca), druga se nalazi kod odmorišta u mjestu Svibovec Podravski, a treća u mjestu Brezje Dravsko.