Bike Routes VZZ Logo

Biciklističke rute

R03 državna biciklistička ruta u Varaždinskoj županiji – Dravska ruta

    Ova je Dravska ruta nastavak Mura-Drava Bike Dravske rute od Varaždina, preko Ludbrega, sve do Velikog Bukovca, a s ciljem povezivanja sa Koprivničko-križevačkom županijom, odnosno sa EuroVelo rutom koja prolazi onuda (EuroVelo 13 Ruta željezne zavjese / u Hrvatskoj Dravska ruta (granica Slovenije –Varaždin – Hlebine – Donji Miholjac – granica Mađarske) te sa Ludbreškom biciklističkom rutom koja će biti izgrađena tijekom 2017. godine). Staza je ukupne dužine 36,5 km te je cijelom svojom dužinom označena biciklističkom signalizacijom i ucrtana u on-line kartografski sustav putem kojeg je moguće preuzeti GPX datoteke za navigacijske uređaje.

    Duljina biciklističke rute R03 iznosi 39,6 km. Cijelom dionicom rute, kolnik je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam.

    U smjeru Varaždin – Mali Bukovec ruta je označena s 19 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute. Također, na ruti se nalazi 11 signalizacijskih oznaka biciklističke trake, kao i 3 signalizacijske oznake za prestanak biciklističke trake. Od ukupne duljine rute, otprilike je 23,7 km (60%) rute popraćeno biciklističkom trakom/stazom, a 15,9 km (40%) rute nema odgovarajuću biciklističku infrastrukturu na kolniku.

    U smjeru Mali Bukovec – Varaždin ruta je obilježena s 13 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturista od polazišne do završne točke rute. Također, na ruti se nalazi 19 signalizacijskih oznaka biciklističke trake, kao i 2 signalizacijske oznake za prestanak biciklističke trake. Od ukupne duljine rute, otprilike je 24,34 km (61%) rute popraćeno biciklističkom trakom/stazom, a 15,26 km (39%).