Bike Routes VZZ Logo

Biciklističke rute

Od dvorca do dvorca – cikloturistička ruta Varaždinske županije

    Ruta Od dvorca do dvorca formirana je 2014. godine, a proteže se uz kružnu dionicu od Varaždina, preko Lepoglave do Trakošćana i dalje preko Cvetlina nazad do Varaždina. Biciklistička signalizacija postavljena je duž cijele staze, a staza je ucrtana i u on-line kartografski sustav putem kojeg je moguće preuzeti GPX datoteke za navigacijske uređaje, a koji pokazuje i sve važne podatke vezane za rutu, kao što su posebne točke interesa, duljina i visina staze, vrsta podloge i sl. Na ruti su postavljena dva samouslužna servisna stupa – u Varaždinu te kod Hotela Trakošćan. Cilj ove rute je povezati rekreaciju sa kulturno-povijesnim, prirodnim i geomorfološkim znamenitostima područja Varaždinske županije.

    Duljina biciklističke rute Od dvorca do dvorca iznosi 85,6 km. Cijelom dionicom rute u oba smjera, kolnik je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam.

    U smjeru Varaždin – Nova VesPetrijanečka – Donje Ladanje – Donja Voća – Cvetlin – Trakošćan – Lepoglava – Klenovnik – Donje Ladanje – Nova VesPetrijanečka –Varaždin, ruta je označena s 27 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute.

    U smjeru Varaždin – Nova VesPetrijanečka – Donje Ladanje – Klenovnik – Lepoglava – Trakošćan – Cvetlin – Donja Voća – Donje Ladanja – Nova VesPetrijanečka –Varaždin, ruta je označena s 17 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturiste od polazišne do završne točke rute.