Bike Routes VZZ Logo

O projektu

Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Varaždinska županija prijavila je projekt Biciklistička ruta Varaždinske županije na javni poziv Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini te je isti odobren.

Opći cilj ovog projekta je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Posebni ciljevi projekta:

  • Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda na kontinentu;
  • Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove na kontinentu;
  • Generiranje ključnog motiva dolaska na kontinentu;
  • Primjerenija valorizacija resursa na kontinentu;
  • Stvaranje nove atrakcijske osnove na kontinentu;
  • Poticanje rasta turističke potrošnje na kontinentu;
  • Povećanje zadovoljstva gostiju ponudom u destinaciji.

Varaždinska županija prijavila je projekt sa proračunom u visini 416.875,00 HRK. Ministarstvo turizma sufinancirati će projekt u ukupnom iznosu od 350.000,00 HRK, od čega za izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma Varaždinske županije sa standardima isplatiti sredstva do 70.000,00 HRK te za preostale aktivnosti iznos od 280.000,00 HRK.

Izradu ove internetske stranice sufinancira Ministarstvo turizma iz proračuna Republike Hrvatske iz Programa sufinanciranja ulaganja u kontinentalnu turističku infrastrukturu.

 

Preuzmi operativni plan razvoja