Bike Routes VZZ Logo

Bike & Bed

Smještajni kapaciteti za bicikliste

Najvažniji oblik smještaja su hoteli, a u ponudi dominiraju hoteli s 3* (3 hotela u Varaždinu, 2 u Ludbregu te 1 u Ivancu), dva hotela imaju 4* (Varaždin i Trakošćan), a jedan hotel u Ludbregu 2*. U Varaždinu posluju i 2 pansiona, jedan pansion djeluje u Novom Marofu, dok je po jedno prenoćište organizirano u Lepoglavi (vezano u kaznionicu) te Sračincu.

„Bike& bed“ standardi podrazumijevaju:

  • Mogućnost prihvata cikloturista za samo jednu noć
  • Sigurne prostorije za spremanje bicikala
  • Prostor za sušenje odjeće i putne opreme
  • Raznovrsnu ponudu doručka ili mogućnost korištenja kuhinje
  • Raspoloživost preciznih i kvalitetnih karata regije po mogućnosti s označenim biciklističkim rutama
  • Raspoloživost informacija o javnom prijevozu (željeznica, trajekti)
  • Mogućnost korištenja alata za jednostavne popravke
  • Informacije o lokacijama, radnom vremenu biciklističkih servisa u destinaciji ili njenom bližem okruženju za slučaj većih kvarova.

Neke od ovih usluga na području Varaždinske županije nude sljedeći smještajni objekti: