Bike Routes VZZ Logo

Novosti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu za 2020. godinu

Varaždinska županija 11. svibnja je predstavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu za 2020. godinu s ciljem unapređenja i razvoja turizma na području županije u vidu povećanja broja noćenja, kvalitete usluge i sadržajnosti turističkih proizvoda, produljenje sezone, registracije novih smještanih kapaciteta i drugo.

Posebna stavka prihvatljivih troškova je ulaganje u cikloturističku ponudu (poput spremišta, stalka za bicikle i slično), a koje ima uporište u standardu za razvoj cikloturističke ponude i usluge na području Varaždinske županije pod nazivom Cyclist Welcome Quality standard.

Javni poziv je otvoren do 10. lipnja 2020. na kojeg se mogu prijaviti trgovačka društva (izvan javnog sektora) obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe koji.

Gospodarski subjekti koji trenutno nisu registrirani za obavljanje turističke djelatnosti, a planiraju se prijaviti na Javni poziv, moraju se registrirati za obavljanje nekog oblika turističke djelatnosti do kraja provedbe projekta.

Županija će sufinancirati do maksimalno 50 % ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu minimalno sufinanciranje iznosi 5.000,00 kuna, dok je maksimalan iznos do 30.000,00 kuna, s time da će maksimalni iznos ovisiti o broju primljenih prijava i ostvarenom broju bodova prijave.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.