Bike Routes VZZ Logo

Novosti

Poziv za iskaz interesa za uvođenje Cyclist Welcome Quality (CWQ) standarda

Poštovani,

Varaždinskoj županiji odobrena su bespovratna sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini kojeg je raspisalo Ministarstvo turizma, za projekt pod nazivom Cikloturizam u Varaždinskoj županiji. Jedan od predmeta sufinanciranja iz spomenutog Poziva je i uvođenje Cyclist Welcome Quality (CWQ) standarda za potrebe razvoja cikloturizma. Projekt Varaždinska županija provodi u suradnji sa Turističkom zajednicom Varaždinske županije.

Kako bi povećali kvalitetu usluge koja se pruža cikloturistima, Varaždinska županija uvodi standard kvalitete Cyclist Welcome Quality (CWQ) koji se odnosi na četiri skupine ponuditelja turističkih usluga:

  1. Smještajne objekte – usluge razvrstane u pet razreda označene naknadno usuglašenim vizualnim oznakama od jedan do pet
  2. Ugostiteljske usluge posluživanja hrane i pića (osnovna ponuda – CW ili dodatna ponuda – CW+)
  3. Turističko informativni centri – bike info centar
  4. Ostali objekti (sportski objekti, ostale turističke atrakcije)

Svi dionici koji će provoditi CWQ standard biti će uključeni u mrežu pod nazivom Cyclist Welcome Network, kao i svi nositelji CW oznake.

CWQ standard je viša kvaliteta usluge namijenjena cikloturistima sa ciljem povećanja konkurentske prednosti pred sličnim turističkim destinacijama, na taj način objekti koju pružaju ovakvu vrstu usluge, biti će promovirani kroz marketinške alate te će Varaždinska županija, Turistička zajednica Varaždinske županije i eventualno vanjski stručnjaci, sustavno informirati, savjetovati i educirati članove CWQ mreže.

Članovi mreže dužni su poštivati odredbe CWQ standarda te su dužni čuvati i o svom trošku zamijeniti otuđeni ili oštećeni inventar primljen od Varaždinske županije (ploča s CW oznakom sa kategorizacijom, biciklistička karta i drugi promotivni materijali).

Varaždinska županija će imenovati tročlano povjerenstvo za nadzor i provedbu standarda kvalitete kod članova CW mreže. Povjerenstvo će se sastojati od jednog predstavnika Varaždinske županije, jednog predstavnika TZ Varaždinske županije i jednog predstavnika nezavisnog vanjskog suradnika. Članovi Povjerenstva će obići sve članove CW mreže i u skladu sa standardima utvrditi da li član ispunjava propisane uvjete te im dati preporuku kako otkloniti određen propust, odnosno povećati vjerojatnost dobivanja veće kategorije.

Ljubazno molimo da svoj iskaz interesa za uvođenjem CWQ standarda u Vaš objekt dostavite putem E-maila: petra.martak@vzz.hr, ili broj telefona: 042/390-533, kontakt Petra Martak ili pismenim putem na adresu: Varaždinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin.

Svoj iskaz interesa možete dati najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine sa preporukom čim ranijeg iskaza interesa kako bi se u slučaju prilagodbe za postizanje veće kategorije, stigli na vrijeme pripremiti.